Göm menyn

Välkommen till projektsidan för
Stödsystem ekonomiprocesser 2017

Logga in på Raindance

 

 

Kurser och anmälan

 

Instruktionsfilmer Raindance

 

Aktuellt

 • Ett nytt tillfälle för kursen E-handel beställa finns nu tillagt; 4 april kl. 10:15-12:00. Anmälan kan göras här.
   
 • Nya utbildningstillfällen finns för kurserna Anläggningar och Bokföring i huvudbok. Mer information och anmälan finns här.
   
 • Två nya kurstillfällen är tillagda på kursen Utdata1; Rapporter & urval; den 30/3 och 25/4 kl. 14:30-16:30 båda på Valla i Kombisalen. Anmälan finns här.

Frågestunder

Raindance har nu varit i drift i drygt två månader. Projektet erbjuder Frågestunder dit den som önskar är välkommen att ställa frågor som rör Raindance. Frågestunder har hållits vid två tillfällen ett på vardera campus Valla och US. Återstår en Frågestund i Norrköping tisdag 28 mars se nedan.

28/3 kl. 14-16 Norrköping, K42, Kåkenhus.

Anmälan krävs och kan göras här (antalet platser är 30 st per tillfälle). Det går utmärkt att skicka in frågor i förväg till ekonomisystem@liu.se .

 

 • Inläsning av ingående balanser i RD gjordes 14/3. IB verifikationerna har nr 101211 och 101213 och ligger i period 201701 med ver.datum 2017-01-01.
 • Listan för upplagda leverantörer i RD är uppdaterad 20 februari och den finns här.
 • Saknar du en leverantör kan du hämta blanketten Saknad leverantör här och fylla i de uppgifter som efterfrågas. Blanketten skickas till ekonomisystem för upplägg.
 • En instruktionsfilm på hur man gör en beställning hittar du här.
 • Frågor FAQ:s finns upplagda kring E-handel / Inköp
 • Nu finns manualer och kursmaterial inom området Projekt upplagt här

 

 

 • Tidplanen (till och med mars 2017) för det samlade ekonomiarbetet är uppdaterad 2017-02-15 och finns här.


Nu kan du anmäla dig till utbildningarna i Raindance

Klicka på länken Utbildningar i vänstermenyn eller den svarta knappen ovan.

Nu finns ett anmälningsförfarande för kursen E-handel Beställa.

 

Välkommen på öppen visning av Raindance

Nu är det snart dags för driftstart av vårt nya ekonomisystem.

Som vi tidigare har påannonserat vill vi bjuda in till öppna visningar av Raindance på respektive campus. Särskilda visningar kommer även erbjudas till bland annat ekonomiadministratörer, ekonomer, prefekter och administrativa chefer.

Visningen kommer att pågå ca 45 minuter och bl.a. innehålla information om:
- Hur du loggar in/ut
- Hur du hittar i systemet (menyer, inkorg etc)
- Hur du attesterar

Datum för både Öppna visningar och de särskilda visningarna finns i kolumnen till höger
 

Kick off och tester av Raindance

Bild: Kick off inför testperioden av Raindance.Nu är det nya LiU-gemensamma ekonomisystemet Raindance på plats. Häromdagen var det kick off för ett 50-tal medarbetare som nu ska testa systemet under sex veckor.
 

"Det ska bli jättespännande"

 

 

 

Välbesökt Raindance demo

CGI (leverantören av Raindance) höll en allmän demonstration av Raindance den 13 juni. Demon lockade cirka 100 åhörare och vände sig till alla med intresse av att se ekonomisystemet Raindance. En presentation gavs på förmiddagen och en på eftermiddagen med webbsändning till Norrköping.
 

Avtal klart

Liu har tecknat avtal med CGI (Raindance) för systemstöd för ekonomiprocesserna (ekonomisystem, elektronisk fakturahandel och inköp). Systemet uppfyller väl LiU:s kriterier om ett gemensamt systemstöd för alla ekonomiprocesser med god användarvänlighet. Det innebär att istället som idag arbeta i tre system (Agresso, Palette och LiU-inköp) kommer vi arbeta i ett system. Tidplanen är att det nya systemet ska driftsättas den 1 januari 2017.

Det första som projektet arbetat med är en analys- och designfas där behoven och kraven detaljspecificerats. Arbetet innebär att systemet ska sättas upp så att LiU:s krav uppfylls. Denna fas startades 17 februari och har pågått till slutet av maj. Analys- och designsarbetet har genomförts i ett antal work-shops per område och involverat representanter från institutioner och fakulteter.

19 april var projektet på studiebesök på Lunds universitet som precis infört Raindance som sitt ekonomisystem. Det blev ett utbyte av erfarenheter kring systemet, processer och införandet.

I nästa projektfas ska leverantören sätta upp systemet efter LiU:s detaljerade krav. Detta arbete ska vara klart i början av hösten då LiU:s användartester startar i oktober, därefter startar utbildningsinsatserna.

I en artikel på Insidan kan du läsa om uppstarten av arbetet tillsammans med CGI.

Klart för nytt ekonomisystem

Projektgruppen har ett arbetsrum i A-huset där de sitter. Lokalen ligger mittemot tryckeriet och delar rum med kopieringsservice.

I en äldre artikel från Insidan kan du läsa mer om projektarbetet;

Anbud för nytt ekonomisystem


Beslut

Ett beslut är taget om att genomföra en upphandling av systemstöd för ekonomiprocesser. Beslutet togs den 15 januari och finns här.


Processamordnare

Processamordnare för respektive processområde har identifierats som en viktig roll för att säkra funktions-/processperspektivet och förankra framtagna resultat. Samordnarens huvudsakliga ansvar är att vara drivande i kravarbete, ha en helhetsbild över stödsystemet samt att vara nyckelperson i uppsummering inom sitt/sina processområden. De utsedda samordnarna kommer att lägga sin huvudsakliga tid i projektet under 2015-2016. De kommer att avlastas delar av sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna fokusera på samordnarrollen.
 

Projektets uppdrag

Projektet ska specificera behov och krav på systemstödet, vara stöd under upphandlingen gällande kravdetaljering och utvärdering av inkomna anbud samt implementera upphandlat ekonomisystem, elektroniskt fakturahanteringssystem och inköpssystem inklusive fakturaväxel och driftservice.
 

Projektets vision

Projektets vision är att få ett gränssnitt för de system som ingår i projektets systemstöd. Det kan illustreras med denna bild.

"En användarupplevelse för systemstödet inom ekonomi"

Bild på projektets vision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raindance; Behöver du hjälp eller har frågor?

Mejla: ekonomisystem@liu.se


Kalendarium 2017 

Mars
28/3 Frågestund i Norrköping

April
3/4 Styrgruppsmöte LiU

Juni
12/6 Styrgruppsmöte LiU

 

Styrgrupp

Agneta Frode Blomberg (ek.dir. ordf)
Anne-Li Silberk (adm.chef Tema)
Joakim Nejdeby (IT dir.)
Lena Bernström (adm.chef ISV)
Per-Olof Brehmer (prefekt IEI)

 

 


Sidansvarig: agneta.soderholm@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 24 10:07:18 CET 2017