Göm menyn

Dokumenthantering och arkiv (DA)

Inom DA-funktionen registrerar vi ärenden som tillhör universitetet gemensamt och fakulteterna. Vi ansvarar också för universitetets centrala arkiv och bistår institutionerna med råd och vägledning i dokumenthanteringsfrågor.

 

Kontaktinformation

Besöksadress:
Hus Origo, Campus Valla
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Fax: 013-288909

Enhetschef
Maria Skoglund
Telefon: 013-28 6670

Registrator
Tel +46 13 28 1003
E-post:
liu@liu.se
registrator@liu.se

Öppet: 9.00-15.00

Medarbetare
Erika Björklund,
universitetsregistrator
Telefon: 013-28 2824

Gunilla Ekholm,
registrator
Telefon: 013-28 2813

Sarah Nordvall,
registrator
Telefon: 013-28 6948

Livia Piniesjö, (tjänstledig)
registrator
Telefon: 013-28 6936

Katrine Runesson,
universitetsregistrator
Telefon: 013-28 2590

Annika Stenberg, universitetsregistrator
Telefon: 013-28 8905
 
Arkiv
E-post: arkiv@liu.se

Medarbetare
Fredrik Johansson,
arkivarie
Telefon: 013-281005

Kristina Nordström, (tjänstledig)
arkivarie
Telefon: 013-281036
 

LiUDok - dokument- och ärendehanteringssystem
E-post:
dokumenthantering@liu.se

Medarbetare
Magnus Baurén
systemansvarig systemförvaltare
telefon: 013-28 1707

Livia Piniesjö, (tjänstledig)
systemförvaltare
Telefon: 013-28 6936


  


Sidansvarig: maria.skoglund@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 27 12:48:59 CEST 2016